May
20
23:01
בבית

תגים יפים!

מישהו

יכול לשלוח רגיל כרטיס, אבל אני חושב שאתה צריך לקבל נקודות נוספות להכרזת האהבה שלך ואת רצון טוב עם תגים מודפסים letterpress המפוארים אלה.

כרטיסי תג Hammerpress | מבחר אמא מגניב

כרטיסי תג letterpress השיק מHammerpress מתוכננים ויד מודפסת בקנזס סיטי, ויכולים לעשות את זה אפילו הביטוי הפשוט יפה.והם די מספיק כדי להפליל.

כרטיס Hammerpress כפול אגודלים | מבחר אמא מגניב

Hammerpress תודה כרטיס | מבחר אמא מגניב

Hammerpress כרטיס עבודה טובה | מבחר אמא מגניב

כרטיס Hammerpress אמא | מבחר אמא מגניב

כרטיס ברכת Hammerpress | מבחר אמא מגניב

מדהים, נכון?וב$ 5.50 כל אחד, הם לאירועים מיוחדים, אבל עדיין פחות יקרים פחות מזה כרטיס סבא נפיחה בבית המרקחת.- דלילה

מצא כרטיסי תג letterpress יפים בHammerpress.יש סעיף מכירתם כמה כרטיסים מלבניים רק $ 1.