May
20
23:01
בבית

תן לי בהירות

לא משנה כמה אלקטרוני מארגנים הם באים עם , אני עדייןסוג עט ונייר של ילדה .אנחנו כבר ציינו כמה מארגנים רב- לוח זמנים מצוינים לאמהות , ועכשיו שמצאנו אחרת שאנחנו אוהבים הרבה .
Whomi בהירות סדר היום הואמתכנן משפחה מלוטשתודי חסכוני שמסייעת לך לעקוב אחר כל אירוע לכולםבבית שלך בתצוגה אחת .זה בערך בגודל שלנסיעות מגבוני מיכל ואני אוהב אתצבע הקידוד כדי לעזור לי לזכורשילד צריך להיות בוכש.בתוספתהכיסוי ויניל חסון הוא פשוט חכמים -אני הימורים אני לא היחיד שאיבד את מתכנני יוםלתסמונת כוס עם הקש דולפת .מזל טוב -Kristen
לזוכי בהירות סדר יום ג 'ן K , לורנה R ,ומליסה S !