May
21
23:01
בבית

בגלל המון ילדים חושבים שחג המולד חוגג את הולדתו של סנטה

אולי אתה רוצה לדלג על בחירה זו אם השאיר את חוש ההומור במשרד שלך , כי זה די ואוליפריט החגשעשה כולנו לצחוקבקול הרם ביותר עד כה השנה .

זה כרטיסים של נייר הצרפתי פופ דיו מאנגר זר פתק , המשלבים את ארבעת סמלים המוכרים ביותר שלעונת החגים : ישו , מריה , סנטה ,ופרוסטי איש השלג .אני קצת עצובשרודולף לא נכלל , אבל אז אני מניח שהם היינו צריכים לאזן אותועם אחד מהחכמיםופתאוםהעיצוב היית מרגיש מבולגן .

אם אתה מרגיש במיוחד חתרן , אתה יכול לקבל את זהכנייר עטיפה מדי .כי בואו נודה בזה , שום דבר לא אומר את רוח חג המולד כמוWii של נינטנדו העטוף בפרצופו של ישו .- ליז