May
22
23:00
בבית

עץ המשפחה המודרנית

לפעמים אתה פשוט רוצה משהו קטן לשלוח להורה חדש , משהו עםמנה מגניבשעולה על תג המחיר .מצאנו שמאוד דברבמהדורה המוגבלת מלא -בלנק -- עץ המשפחהבחנות תמיד מדהימה של שרה Neuburgerהחפץ הקטן .

לרק 18 $ שזה נראה מגניב ,וזה לא יכול להיות קל יותר - רק למלאבאמא , אבא , סבא וסבתאוסבא וסבתא רב , לאחר מכן להציג בגאווה בחדר הילדים .אתה אפילו לא צריך לכלול מוזר הדוד אל עם דבר הזה על סנטרו או בני דודיםבלוקסמבורגשמעולם לא פגשו .

דבר טובהילד לוקח אחריהצד האטרקטיבי שלהמשפחה .- ליז