May
22
23:00
בבית

אין עצים נפגעו בהתהוות של רעיון נדוש תסריט זה

אני זונה כתב עת .אני לא יכול לקבל מספיק ספרים ריקים בכל חדר של הבית שלי , רק מחכה לי כדי לרשום נאגטס השראה של זוהר , בתים פיוטיים , התחלה רומן , התוסס בון Mots .אורשימת קניות שמזההשאני מחוץ למשכון .
הספרים הריקיםבGrassroots אקולוגי חנות גורמים לי להרגיש קצת יותר טוב עם קטן האובססיה שלי , מאז שהם עשובקנדהמנייר 100% לאחר צרכן ממוחזר .וכאשר הילדים שלי הם ישנים מספיק לעמוד בראש לבית הספר, זה בדיוק מה שאני רוצה להתחבר עם אותם מדי .
ממוחזר לגמרי ספרים - בערך כמו רובהרעיונות אני לרשוםבהם .נראה כמו בכושר טוב .- ליז
[ באמצעות teensygreen ]