May
22
23:00
בבית

כולם ביחד עכשיו (כולם ביחד עכשיו!)

המילה האהובה של הבת שתי בן השבוע הוא יחד .אני לא יכול להתלונן שזה שוקל לשים מילות האחרונות o 'השבוע כמו דורה ונפיחת מגדולתו.אז אני מתאר לעצמי שהיא אוהבת את המהדורה המוגבלת " כולם ביחד עכשיו " להדפיס מריסה Haedike של Creative יום חמישי.
יצירות האמנות מתוקות , השלום כוללת שלוש הדמויות החוזרות האהובותLA האמן / של המאייר על רקע כחול מרגיע .לסלול אתפינה קטנה של החדרשל הילד רק בשביל זה - זה רק 36 $ , matted.It של זמין רקבטוויג ,ולגרום לך להרגיש עוד יותר מיוחד שיש אחד , יש רק עשרהבקיום .אני מניח שהביחד עשוי להיותמושג נחמד לילדים שלך ללמוד , אבל זה לא כל כך גדול בעולם איסוף אמנות - ליז