May
23
23:00
בבית

ואז היה את הזמן אני הקאתי בבוס שלי ...

בעוד אני מבלה הרבה בחיים שלי באינטרנט, אני מבין שלא כל אמא עושה.למעשה, יש כמה נשים בהריון שלמעשה (התנשמות!) אין לי בלוגים.

אז איך זה שאמא מצפה לעקוב אחר כל הזיכרונות האלה?עם סיפורים מצפים, ההנפקה האחרונה של momtrepreneur ארה Frankovitch, היוצר של סיפורים בייבי חלופי ספר תינוק.

מתנת הריון זה נהדר מוקדם כוללת פנקס עם הנחיות שתעזור לך לרשום ישיבה של אותו יום חזיר החוצה, שיער חדש במיקום רצוי, או ייעוץ לא רצוי מאנשים זרים ברחוב.בסופו של היום, להגיש אותם בחזרה בתיבת אקריליק וסופו של דבר יש לך ארבעים שבועות של רגעי שיא ולא כל כך מדגיש לחלוק עם פרי חלציו שלך במועד מאוחר יותר.

כלומר, אם הוא יכול להתמודד עם האמת.- ליז