May
23
23:00
בבית

אמנות שיר ילדים, החזיקו את הכבשים

אני מודה , כשאני שומע " אמנות שיר ילדים " את דעתי באופן אוטומטי הולכים לתמונות הרבה יותר מדי cutesieלילד כל רחבי כ -6 חודשים .כמו מה חדש -- שם ישן עם כבש codependent .
אז כשלחצתי עללילד - tique פשוטילדותפס את הבדיםמהאמן פאולה Prassשייקחו עלאבזם הישן החריזה נעליים שלי , חשבתי לעצמי, אהה .מגניב מאוד.
כל חמישה היו נראה נהדריםבקבוצה על פני קיר אחד ארוך , אבל כל אחד בפני עצמו הוא די מסודר מדיויש יותר אריכות ימים דקורטיביות מאשר אמנות המשתלה הרגילות שלך .אולי בגלל שהחיה היחידה בהשתתפות היא התרנגולת השמנה הגדולה ' olש.רחוק מאודמכבש , הא .- ליז
[ באמצעות designmom ]