May
23
23:00
בבית

ילדות הממחישות

הלוואי שהייתי יכול להרשות לעצמו מקורי מוריס סנדק או AAהדפסי מילן לחדרים של הילדים שלי, אבל עם 3 # בדרך, זה לא הולך לקרות בזמן קרוב.אז במקום אני הופך לאמן שרה ג'יין של שרה ג'יין אולפנים לאפשרויות מאוירות זולות יותר אבל עדיין חביבות.

אני אוהב את הצבעים המרגיעים וקווים פשוטים של הדפסים כמו סלסול במרכז מצחה (לעיל) או Danse Avec Moi (להלן).והעיצובים דמיוניים כל מודפסים על נייר יפה, מוכן למסגור.

זה הסוג של עבודה נצחית שהיה יכולה להיות תלויה במשתלות של ההורים שלנו וגם יכול לתלות בנכדים שלנו.אני יודע ... אני קופץ את האקדח.אני בהריון והורמונליים, תסלח לי.- ג'ולי

להזמין דרך 10/31 ולדבר "אמא מגניב מרימה" בתיבת ההערות ולקבל כרטיס חינם עם ההזמנה שלך!