May
23
23:00
בבית

זחלים במקלחת

הבת שלי כבר הציגה למושג המדעי של מטמורפוזה על ידי, של כל הדברים, פרק של וונדר חיות .עכשיו היא מבינה, בדרכה 2 בת, שזחל הופך ל" Buh-Fwy. "גם שפרפרים לשיר ולרקוד.
אני מקווה שבשנים הבאות שאנחנו יכולים לזכות את הפרק עם הצית את אהבתה של מדע (ולא רק לתת אמא חצי שעה של זמן מחשב).וכשהיא מוכנה לשיעור הבא, אני חושב שאקח הביתה וילון מקלחת מטמורפוזה זה מדהים מאמנות זיכרון פשוט.זה צבעוני ומגניב מבט, אבל במבט מקרוב, זה בעצם ביולוגיה מקיפה lessonAlso לבדוק את וילונות המדע-נושאים האחרים הזמינים בחנות, כמו דינוזאורים, מערכת השמש, ולאגוזים כימיים, הטבלה המחזורית.
בחייך, כמה פעמים עושים כפול עיצוב הבית שלך כתובענה מדע -? ליז
[! תודה, רנה]