May
24
23:00
בבית

הכרזה "שמור את התאריך" שווה את חיסכון

הקללה שלילד עםיום הולדת קיץ : עם לוחות זמנים חופשה וכל דבר אחר שמקבל נדחס לכמה חודשים המפוארים אלה , אני מחפשהודעה מיוחדת נוספת כדי לוודא שאף אחד לא שוכח את היום הגדול של הבת שלי .
וכך הייתי דגדגתי למצוא סימניות תמונה מותאמת אישית אלהמטווס פוש בבעלות אמא .כריסטין Koh ישלבתמונות של חמוד (ים ) שלךלעיצוביההמתוחכמים כדי ליצור חכמה ביותר הכרזה , להציל -התאריך , או הזמנה למסיבה שראיתי .גם לאחר המועד נשמר , חגג , צילםולשים מאחוריך , אלה בוודאי יישארו בשימוש טוב .
פלוס , אני לא יכול לחשוב על דרך morepractical toguilt friendsintoלוותר עליום החוף לבוא למסיבה של הילד שלי . -Kristen