May
22
23:00
סגנון יופי

האביב הוא באוויר.

שקית אביב רוזנברג עם האביב רק כמה ימים משם ,ומזג האוויר במורד דרומי כבר מתחמם , אני יותר ממוכן לארוז אתמעילי החורףוהסחר בשקיות החומות ושחורות הכהות שלילהחלפה קלה יותר - אומריםמדהיםתיק האביבמהתווית המודרנית המסוגננת של דנמרק רוזנברג מצאבאדישות אמא .

הדגם הגיאומטרי הירוקומחוץ לבן הבוהק הוא דרך מצוינת כדי להאיר את הדברים , גם אם מזג האוויר שלך עדיין לא משתף פעולה .ושקית מרווח זה היא בגודל המושלם לסליק הרגיל שלך של חיתוליםומגבונים - אבל אפילו טוב יותר כאשר אתה מקבל למעשה לפרוש אותם .אתה יודע.יום אחד . -Kristen

מצא בגדי רוזנברגואבזריםוכלי בית באופן בלעדי בארה"בבאדישות אמא .