May
23
23:00
סגנון יופי

שים לב: התראת Covet סרן

ידית שרשרת עור זהב וזרבובית האם אני צריךמשתלשל שרשרת זהב נוצצת גדולה עלעצמות הבריח בימים אלה כדי לעזור לי להדוף את blahs החורף ?כן indeedy .אבל בהתחשב במחיר של זהב בימים אלה אני חושב שאני הולך להישען יותר לכיווןשרשרות עבודת ידמהעורמצמד המעצבים , ידיתוזרבובית.

חתיכות יהלומים אלה הן בדיוק הדבר נכון כדי לסדר אתארון בגדים כשאת חולה של ללבוש בחורף
אבל noooooot ממש מוכן לצלול לתוךהדברים האביב .קישורי עור זהב גדולים לעטוף סביב צווארךולהצמיד קרוב ,לברק ללאכרטיס אשראי החוב .למעשה ב 60 $ כל אחד , אני יכול להצדיק לחלוטין מקבל אחדבכסף מדי .- ליז
[ באמצעות הו שמחה ! ]
קבל שרשרת העור בעבודת יד שלךבידיתוזרבובית.