May
24
23:00
סגנון יופי

קבל הרגיש שלך ב

יותר אני מבין עד כמה לחלוטין לא מעשי זה ללבוש משהו נחמד סביב ילדי אצבעות הדביקים שלי ,יותר אני התחלתי להעריך את הערך של אבזריםשהם לא כל כך יקרים .חנות

בריטניה ופין עבודת יד ,שהרגיש מדהים מוביילים מצאנו מוקדם יותר השנה , ישסרט חכם , נועז הלבד פרגשיש לי עין על לחגים .דרך נחמדה להפוך את החגיגה 15 דולרים ,ובונוס - זה לא נדוש כמעט כמו דבק הרגיש דבקוןבשיער שלך .-Liz