May
25
23:00
סגנון יופי

לכאשר התינוק עושה שלושה ... ילדים.

i-8b6b27517fc3528d5f75222fe29079a6-annekiel1-אגודל 200x299.jpg הוספתילד שלישי בהחלט אומראחיזה הדוקה יותר על הארנק , אבל אני מודה שזה לא עצר אותימחומד משהו קטן על המאמצים שלי .אני חושב משהו קטן כמו שרשרת השלישייה של אן קיל .

עבודת יד עם כסף סטרלינגוהליכים יחד עלשרשרת כבל פשוט , זה חתיכה היאבאמת דרך מקורית לחגוג את השמחה של שלוש , מבלי להוסיף עוד תג או קסם מצלצליםלשרשרת המזכרת הקיימת שלך .

זה נפלא להיות מסוגל ללבוש משהו סנטימנטלישלא לצעוק " אמא! " במיוחד עכשיו שיש לך שלושה ילדים קטנים עושה את זה בדרך יותר ממה שחשבת שרק אפשר . -Kristen

להזמין ב -7 ביוני ו... לקבל את זה ... לקבלסטרלינג בחינם או 14K זהב למלא לערום טבעת !