May
26
23:00
סגנון יופי

חולצות הודעה אנחנו בהחלט יכולים לקבל מאחורי

החליטה ששנת 2008 הולכת להיות השנה כדי לעבור את חולצות הודעה.אבל אז BreeAnne Clowdus, בעלים של CMP fave המהפכה זעירה שלחה לי החדשה שלה (גם עכשיו זמין בגדלים אמא!) "חולצה זה הצילה חיים" טי ונשאבתי לחלוטין ב.

קשה לשנוא טי סופר רך הכוללאמנות מקוריות הוקרנו בדיו רעיל חדש.אבל לאחר מכן להוסיף את העובדה שעצומה 20 $ מהרכישה של כל חולצה ייתרמו ישירות לאפריקה סיוע למימון ילד בתכנית צהריים בבית הספר גנאית במשך שנה שלמה.עכשיו שיש לך שום תירוץ לא כדי לתפוס אחד למלתחת הקיץ של הילד שלך - וגם את שלך.

הזמן האחרון אני נתרם לצדקה יש לי מכתב תודה וחבורה של דואר זבל.אתה לא צריך אותי כדי להגיד לך שזה 1000 פעמים טובות יותר. -Kristen