May
26
23:00
סגנון יופי

במילות פשוטות.

בעוד אני בהחלטפריירלתכשיטים עם הרבה פעמוניםושריקות ( בסדר , יהלומים מדי) , לקח אותי באופן מפתיע עם הפשטות שלשרשרת מעגלים קונצנטריים על ידי ליסה לאונרד .

חוגי סטרלינג החלקים תלוייםשרשרת מיסבים כדוריים עדינה יד חותמת עם כל מה ששתי מילות ביטוי שאתה רוצה .אמנם זה רק לקח לי כמה ימים כדי לבוא עם רק שתי מילות , אבל כשאני עשיתי ,התוצאה הייתהשרשרת יפה , זולה קטנה כל יום .

הקפד לעיין באתר של ליסהלשפע של עיצובים במחירים סבירים יד חותמתבטווח של 50 $ בדיוק בזמן עבור יום האם .ישנן אפשרויות גם לאנשים כמוני, שממש לא יכול לקלף כל הצהרה עד שתי מילות . -Kristen