May
26
23:00
תינוק

דברים טובים (כמו תינוקות!) הם שווים לחכות

שווה לחכות וbabysuit סט כובע לא כל תינוק מגיע לעולם הזה ברגע שהוריומצפים שהוא .חלקם שנים בהתהוות .ועבור הקטנים מיוחדים אלה , אני חושב שזה סרבל תינוקותמתנה לתינוק חמוד די לתקן .


שווהbabysuit לחכות ו
סט הכובע כולל יסודות כותנה פשוטים עם מסר מתוק ("הייתי שווה לחכות
" )שיהיה מושלם עבור כל מיני הורים חדשים , כוללים משפחות
שהתגברו על בעיות פוריותומשפחות שאימצו .למרבההואשהכובע -12-24 חודשהסרבל תינוקות -איזה מגיעבחודש 3-6 או 6-12 פה בחודש אבל היי , לפחות אנחנו יודעים שיש לי
הורים אלה בגודל של הרבה יותר גדול מאשרסבלנות לחכות עד שהתינוק גדל לתוך זה .-Stephanie פ