May
27
23:00
ציוד

פיק הנקת שבוע: ההנקה באדי

חבר הנקה - להפוך כל שמיכה לכיסוי סיעודי השבוע , לכבודו של עולם הנקת שבוע , אנחנו כבר ביקשנו התורמים שלנו לחלוק את מרים הסיעוד האהוב עליהם .

כמה מעצבן זה שיש לשאת עשרות בדים שונים , סינרי
ושמיכות בכל פעם שאתה לוקח את התינוק שלך החוצה?הנקת
באדי ,רצועה קטנה שימושית של בד עם קליפים בשני הקצוות , מאפשר לך לקבל
התפקיד כפולמblankies השונים התינוק אלה .קליפ אחד עלוזה הופך את כל שמיכה או swaddlerלהיטלר הוטר .גאון . -Melissa

השארו השבועלבחירות סיעוד יותר גדולות .ואם פספס ההודעה של יום שני , לחץ כדי לבדוק את חזיית ההנקה האהובה של סטפני .