May
27
23:00
תינוק

עד של Surf

אז זה יכול להיות קצת מוקדם מדי לחשוב על חול חם וקפיצת גל כשאנחנו עדיין התמקדנו בעפר קר וקפיצת שלולית בוץ .אבל כשראיתי את טי גולש זהמחיבוקים עזים , זה גרם ימי חוף הקיץ אלה נראים כמעט עם יד שלי .

חברת שתי -אמא בבעלות , חיבוקים עזים כוללת עיצובים מקוריים של אמנים עצמאיים , אשר כולם מודפסים עלטיז האורגני הרך והמבריק שראיתי .ובעוד האמהות אקולוגי אופקים אלה עבדו קשה על מנת להבטיח כי כל חלק של העסק שלהם מקדם אחריות סביבתית ואחריות חברתית , אנחנו אוהביםשהחולצות שלהם לא באופן גלוי לצעוק היי !אני אחראי מהבחינה חברתית !מזל טוב -Kristen

למנצח טי מזל , ג'יין H !