May
29
23:00
תינוק

עוד מבחר!

אז כמה דברים גדולים הוא בחוץ לחגים בימים אלה?כל כך הרבה דברים נהדרים .

וכמה זמן אתה צריך להשקיע באינטרנט מחפש אותו ?אום , לא כל כך הרבה זמן .

ובכן , קוראים יפים , זה מה שאמא מגניב מבחר הואל.אז עד אחרי החגים , אנחנו הולכים לעשות כמיטב יכולתנוכדי להתחיל פרסום שלוש בחירות ברוב הימים , במקום שתיים הרגילים שלנו .רואה כמה אנחנו אוהבים אותך ?

שמח קניות .

[ צילום -ולעטוף גדולים - נייר זית באדיבות ]