May
30
23:00
תינוק

כמו זה עולם קטן רק בלי ששת קווי השעה

אוקיי אני עומד לאבד את כל קרד אינדי שלי כאן, אבל כילדה קטנה אני looooovedשזהנסיעה קטנהבעולם דיסני .הרעיון של כל הילדות הקטנות האלה בבגדים חמודים מאוד מכל הארצות השונות היה קסום .( אחרי הכל , זה לא מה שעושה את כולנושונה בעולם הזה ? הבגדים שלנו ? )

יש לי את אותה הרגשה חמההפעם הראשונה שתפסתי את ילדי המצעים קטנים החברים החדשים של קן Kuku .ארבע בנות multiculti קטנות לשתף כרית עלשדה כותנה משובחת מכותנה של נקודות בהירות .זה כמו דמיאן הירסט פוגש דיסני .

עכשיו, אם תסלח לי , אני צריך לנצח את זה לפני שאתה תהרוג אותילמקבל שירשתקוע בראש שלך .- ליז