May
29
23:00
ילדים

גולת הכותרת של החודש שלהם

הבת שלי היאפריק עבור מגזינים - לעזאזל , היא אפילו לבלות שעות עםהילדים קטלוג פוטרי בארן .לכן, כאשר נודע לי על 2-5 yearpublication החדש של הדגש , גבוהה חמש , ידעתי שזה יהיהלהיט גדול .
מציע את אותו בדיוני , שירה ,ומשחקים גדולים שלהבהרה המקורית , מותאמים רק במיוחד כדי להגדיר את הגן , הגבוה חמש היה הבת שלי מוכה עםבובות נייר לחתוך את האצבעומשחקי תמונה המוסתרים .ואנחנו כבר לקרוא את הסיפורים הרבה יותר פעמים ממה שאני הייתי רוצה להודות .
רק תחת $ 30 עבור מנוי של 12 חודשים , אתה מתחיל את הילדים שלך לצאת לדרך נהדרתלקריאת מצוינות .בנוסף אתה קונה 30דקות טובות שלךבזמן .אני צריך לומר עוד ? -Kristen