May
29
23:00
ילדים

Git יחד קטן טיפות גשם

עם שתי ילדות קטנות , יש לי קופסות מלאים בבגדי תחפושותלימים גשומים .שמלות מצויצים סנפיר , צעיפי נוצות ,ועקבים גבוהים נוצצות - שיש להם את כל זה .אבל למה צריכה בנות את כל הכיף?
מגפי הגשםמילדים הראשיים מערביים הם דרך מצוינת עבור בנים ליהנות ימים גשומים אלהולשחק בתחפושות באותו הזמן .מגפי הכבאי נראים כאילו הם ישרמכבאי FDNY ( רק תרחיקו אותומצינור הגינה ) ,ומגפי הבוקרים יהיו הסוס פרא - באסטר הקטנה שלך דוהרים סביב צועק " Giddyup ! "
רגליהם יישארו חמות ויבשות , ואת הארנק שלך יישאר שומן - יופי אלה הם פחות מ 35 $ .- ג'ולי