May
29
23:00
ילדים

דובוני-רשימה

בטח, הפעוט שלך אוהבשאת השמיכה ישנה מרופטת - זה הולך בכל מקוםשהוא עושה .אבל האם אי פעם להפסיק לחשוב על מהשהשמיכה ישנה מרופטת אומרת עליך ועל הסגנון שלך ... או היעדרה ?אני נחרד לחשוב .
אולי הגיע זמן לשדרג ל-high-end , דובון עור כבש אולטרה fab .זמיןבאחד משישה צבעים , דובים אלה הם שטוחים כמושמיכה , אבל הרבה יותר רכיםויותר מפוארים ממה שילדי רשימה -B בלבד לגרור מסביב.
אה, בטח , הםלבזבז 76 $.אבל אם יש להם ילדיה של שרה ג'סיקה פרקרוג'ניפר גארנר זה אחד , אז לעזאזל , צריך להיות לך אחד יותר מדי .האם זה לא איך דברים עובדים בימים אלה?- ג'ולי
עכשיו לחסוך15 % נוספים על פריטים למכירהבקלואיבסגנון .