May
29
23:00
ילדים

לזוז הצידה, באטמן

אני בעד הדמיון הפרוע של הבת שלי תומךבחולצות שלי הפכו שמלות herbeautifulושמגבת מרופטת ישנה ,שכמייה קסומה .הדבר היחיד שאני לא אוהב הוא את הטענה שמקדימה את הבית כמעט בכל נסיעה , כאשר יש לנו לעזוב תלבושות שלה היצירתי מאחורי .תודה
לחולצות גיבורמקטן צלפים , אנחנו לא צריכים להתווכח יותר (טובים , לפחות על כל מקרהש) .אמהות ג'סיקה וייזוהחלופות של Jossamber שפיראלתחפושת המאולתרת הם רק מקסימיםודמיון 100 % מוכנים .ללא תווים מורשים , אין קונוטציות אלימות , לא sidekicks.And צולע כמובן כל חולצה כוללתמצורף שכמייה מגניב עם סקוטש .משום שגם גיבורים צריכים לרדתהמעצמותולקחת הפסקה מדי פעם . -Kristen