May
29
23:00
ציוד

חדשות חמות - קולות CPSC לאסור מכירה של כל עריסות צד הירידה

זוכר עריסת ילדים פוטרים בארן עם שורה ארוכה האחרונה של עריסה, נזכר, ועכשיו ילדים הפוטרים בארן רצון לזכור 82,000 עריסות צד ירידה היום, נראה כי CPSC יש לו מספיק, עד כדי כך שהם הצביעו פה אחד לאסור על המכירה של עריסות צד ירידה בארצות הברית.
הבעיה עם עריסות ירידה בצד הוא לא אחד חדש, בעיקר בשל
גרוע נבנה והותקן צדדים על מותגים ודגמים ספציפיים הקרובים
רופף ותינוקות מקבלים בצורה מסוכנת ולפעמים לכוד אנושות.
עם זאת, איסור חדש זה עכשיו חל על כל מותגי מכירת סוג זה של עריסה.אז, שוב, לבדוק העריסות, האמהות שלך, ולחפש תקנות
חדשות למיטות תינוק להשתחרר בקרוב מאוד.ותודה לאל
לזה. -Kristenקבל את הרשימה של עריסות אסם ילדים קדרות נזכרו מלאה באתר האינטרנט של CPSC.