May
27
23:00
בבית

Dropps זה כמו שזה חם

אני באמת רוצה שמישהו הזהיר אותי עלהסכום המטורף של כביסהשתינוק אחד קטן דורש -והכמות המטורפת של חומר ניקוי תינוק נוסף, מיוחדש, למען אמת , לא עובד שווה כלום .

אבל עכשיו יש לי Dropps ,חלופת enviro ידידותי פנטסטית חומר ניקוישכמעט לעשות עושים כביסההנאה .נוצר על ידיחברה מבוססת פילדלפיה עטורת פרסיםשכל עניין צמצום מיםופלסטיק מבוזבזים , Dropps לבואבאטום , תרמילים - נמדד מראששאתה זורק ישר לתוךמכונת הכביסה .אין בלגן , אין כימיקלים או אנזימים קשים , אין בקבוקי חומר ניקויבמזבלות .

רק המון בגדים נקיים .

אם משהו יכול לגרום לך להרגיש טוב יותר לגבי מתקפל 4,000 onesiesשבוע , זהו זה .