May
27
23:00
בבית

דרך ארוכה מדמבו

אני לא תמיד מאוהב של יצירות אמנות חיהלחדרו של הילד , כי רוב הזמן , אתה בסופו של דבר עם תמונות תינוק -איש יותר ממה שאתה תינוקות בפועל .אבל במקרה שלציורי הפילבמנה מודרנית , לעזאזל , אני יכול לחיות איתםבחדר השינה שלי .

אמן (ומעצב פנים ,ונרקומן mag עיצוב ,ובעלים המודרניים מנה ) אסטלה luego חותמים באופן אישי כל אחד בד יד המתוחה שהוא מוכן להאיר את כל קיר , אין צורך מסגור .ההדפסים בסגנון כותנה הכיףבסיד , כתום או ורוד הם אוליהתרופה המיוחלתלדיכאון עונתי .אבל אני יכול בקלות להצדיק snagging שחורולבןהפוסט-מודרניים מדי .- ליז

שמור 10 %במינון מודרני דרך 2/29 עם coolmom קוד