May
28
23:00
בבית

שם של לוסי בשמיים, ללא יהלומים

תודהלבעליהטייס , אני בהחלטלמטוסיםכתפאורת החדר של ילדים ;אבל זה לא אומר שאני פשוט לתפוס כל תמונה שלמטוסים ישנותוסטירה אותו על הקיר של הבן שלי .לכן, כאשר אני סדרת Skywriter של אמן ברט הרברט ראיתי , הייתי צריך לבחור את הלסת שלי מהרצפה .

באמצעות סדרה של רקעים , כמו שדה חקלאי , חוף , או אהוב עליי , קו הרקיע של עיר ניו יורק , ברט יוצרפיסת אמנות מקורית עם שמו של הילד שלך כאילו זה נכתבבשמיים על ידידו- מטוס .הציורים נראים מדהימים ממוסגרים ,ולהפוך אתמתנה נפלאהלכל פרחח קטן אחד , טייס או לא .

ולעומת לשלםskywriter בפועל ?דרך קלה יותר עלחשבון הבנק . -Kristen

[ באמצעות טרנדי & amp;קצת

]