May
29
23:00
בבית

לקשט עם Florals

השנה חדשה לא להיות מה שקיוויתי לו (כלומר שנינו התעלפו גם לפני חצות ) שיש לנו קצתשאריות של סליק תוסס במקרר .אז התכנית שלי היא לפתוח אותה ולהפוך כמה ימי שלישי ישנים רגילים למשהו מיוחד יותר .

וכאשר אני עושה , אני רוצה להיות מוכן עםסט פריחת הדובדבן של רכבותמGamiworks .אני מעריץ את תליוני נייר chiyogami היפנייםלזמן מה , אבל אני באמת אוהב את הרעיון של שיתוףהאלגנטיות עם אף אחד בסלון שלי עם משקה ביד שלו או שלה .

חוץ מזה, שום דבר לא הורסמאושר בוקר שאחרי ממש כמו טבעות קבועות על שולחן קפה .- ליז