May
29
23:00
בבית

טוב אתה ממני, אחות

גם לאחר שעבר שני הריונות בעיקר משעממים ( אני יודע , לא שונא אותי) , אני שמח עכשיו להיות שוב במכנסי הג'ינס הרגילים שליונעליים רגילות עם לא אחד גרם של כאבי גב התחתוניםולאעבודה הקרובהומשלוח .

וכך , להיות חבר מתחשב מהסוג שאני , אני רק haaaaaad לקנות אחד מכרטיסים אלהלניצן הבא שלי שמקבל דפק את .מלבד הסנטימנט מצחיק , איך אתה יכול לוותר על הצבעים הבהירים ואת העובדה שהוא מודפס עלדפוס עתיק עם בלוקים בצירועץ עתיק ?

אני בטוח שזה מה שהיא תהיי ממוקדת בכאשר אני נותן לה את זה .אני מקווה שדרך צחוקהולא דמעות נוראות בהריון אלה . -Kristen