May
31
23:00
סגנון יופי

זה עובד.

זה עובד אמבטיה בנק האנרגיה וג כל בוקר, זה לוקח מע"מ קפה כדי להפעיל אותי ומוכן להתמודד עם עוד יום בתשלום של שלושה חיי צעירים.אז כן, הייתי להוט לנסות את הג'ל מקלחת עם המילה "האנרגיה" בזה.עבודות

זה: האנרגיה בנק אמבט וג'ל רחצה עובד באמת.לא מפתיע, בהתחשב ביוצר קאתי פיליפס של בריטי וג וקונדה נאסט אסיה בילה קצת זמן סביב מוצרי יופי ביומה.

aromatherapeutic ובעיקר משולב אורגנית של Ylang Ylang, סוג ריח פטשולי וגרניום של מחניק ומרענן באותו הזמן.(אל תיבהל מפטשולי-אני מבטיח לך שלא ייצא מהמקלחת מריחה כמו שבילית את סוף השבוע בתערוכת המלח.) העור שלי הרגיש סופר רך ומשיי אחר כך שהוא לא דבר קטן מאזלעתים קרובות אני צריך לוותר על לחות
לאחר מקלחת בעומס כדי לברר מה הילדים עושים נשימות עמוקות בזמן שאני כבר
במקלחת.


עבודות זה עושה עומס של מוצרים אחרים לפנים וגוף מדי.אני היה כמעט מתפתה לנסות את הסרום המושלם המחשוף שלהם, אבל כאשר 8 בן שלי ציין כי כוס שלי הייתה גדולה מדי, הבנתי שאני אצטרך קצת יותר מקרם.- כריסטינה

זה עובד: ניתן לרכוש אנרגיה בנק אמבט וג'ל רחצה ואמבט הלוויה שלה ושמן מקלחת מקוון מבריטי מבוסס זה עובד.

ברכות לאלישיה D, זוכה מאושר של א

נרגיה זו פועל בנק אמבט וג'ל רחצה ואמבט ומקלחת שמן!