June
01
23:00
תינוק

רגל פטרייה: הסוג טוב

אנו

מבינים שתינוק נעליים הןרכישה קלת דעתלגוש קטן וחמוד שלא עושה הרבה יותר מאשר קקיושינה ( או אם אתה הילדים שלי , לא ישן ) .אז בגלל זה אתה לא קונה אותם עבור התינוק שלך .אתה מקבל אנשים אחרים כדי לקבל אותם עבורך .

מעבר לחלקו העליון של ארסנל מתנת רשימה או המקלחת שלך , אתה צריך אמא - נדיבה להיות נעלי פטריות אלהמצורות פאנקי .לחלוטין תפור יד ללא כל סימן של דבק , גושים או בליטותלרגליים זעירות אלה , נעליים אלה יגנו toesies מכל הצביטות ותופס אותם .

פלוס הם עשו באנגליה .אשר , מלבד" וואו " הגורם , אומר שאף אחד אחר בעיר יהיה להם.בעיקרו של דבר חשוב כאשר מדובר בתינוק ללבוש , נכון? -Kristen