June
01
23:00
תינוק

חלום גדול, ילדה קטנה

אנחנו תמיד על המשמרלטיז העצמה מגניב עבור הבנות שלנו , כי הם לא כל כך מעצימים שהם זולות .אתה יודע על מה אני מדבר .אה, כן אתה עושה .

דוגמא יפה של אלה שעובדים :טיזמהארון של אווה , המאמץ של אמא של קייטי דיטריך לשלוח הודעות חיוביות יותר על בנות החוצה אל העולם .עם סיסמאות כמו נשיא לא הנסיכה ו דוקטור לא דיווה , תינוקותלשישה ילדי בני יכולים להכריז כמה שאיפות די נשגבות .פלוס זהרמז דיפלומטי עדיןלקרובים כדי להקל את כתרי נסיכה הנוצציםביום הולדת של הזמן .- מזל טוב ליז

לליסה P , הזוכה שלטי של הבחירה שלהמהארון של אווה !