June
02
23:00
תינוק

זה למעשה צעצועי אמבט חנויות אמבט צעצוע חפצים.

ניסיתי כמה דרכים לנהל את העומס הולך וגדל של צעצועי מיםשנראים עקיפה חדר האמבטיה שלנו .אף אחד מהם עבדכטוב או נראה מלוטש כמוצעצוע של חנות Kuster אמבט .(וזה לא ממשחנות צעצועים , אבלדרך לאחסון צעצועים .קצת מבלבל , אני יודע . )

העיצוב פשוט אך חכם גורם לי חבל שלא חשב על זה בעצמי .לאסוף את הצעצועיםבדלי המסננת העמוק , ואז לרדתלבעל התיאום .ניקוז המים ללא מטפטף על הרצפה שלך ( הידד! )וכל תוספת מיםבבעלךיכול לזרוקבשעת האמבטיה הבאה .או יותר טוב , להפוך את הילדים לעשות את זה .

אתה אפילו לא שם לב לזה שישב על הרצפה שלך .ואם חדר האמבטיה שלך הוא משהו כמו שלי , זה כנראה יהיהנחמד למראה והדבר המאורגן ביותר שם . -Kristen