June
02
23:00
ילדים

Monkeybar חברים: בגדים מסתובבים

השנה

לאחר השנה , האמא שלי הלבישה אותי בשמלותשהיו בסדר גמורלכיתה , אבל לחלוטין לא ראוילמגרש המשחקים .בעוד שכלשאר הבנות לבשו מכנסייםותלויות במהופךמברי קוף , אני עמדתי בצד וקללתי מכונת התפירה של האמא שלי .מכנסיים קצרים נוחים , הגמישים

החברים Monkeybar לקרר תחתונים למבוגרים בנות
Monkeybar ' החברים היו חוסכים החיים חברתיים בבית הספר היסודי שלי .
נוצר על ידי אמא של ג'ינה Wissmiller , ההלבשה התחתונה ניילון סטרץ - נשי - עדיין - פונקציונלי אלה הן יותר חמודות ממכנסי רכיבה , ספורטיבית יותר מתחתונים פרעו ,ולעשות את זה אפילוהשמלות המפוארות בכדור שדה ידידותילנערות 2T עד 12.

חוץ מזה, הם סוף סוףלתת בנותתגובה טובהלכי " אני רואה בלונדון " מזמור הישן :

" ? אז "