June
02
23:00
ילדים

צבעים של תינוקות רבים

כאישה דו-גזעית גידול ילד רב-גזעי בשכונה פרוורית הומוגנית, זה מאתגר כדי לספק את הבת שלי עם מגוון רחב של חוויות תרבותיות.במדברים רגיל: כל הילדים לבנים Whilebooks ומגזינים אינם תחליף לאינטראקציות חיים אמיתיים, הם יכולים להיות מקום מצוין להתחיל.קח גלובלי תינוקות, ספר חדש מהוצאת Charlesbridge ופותח על ידי הקרן העולמית לילדים שמקבל חלק מההכנסות מהספר.זה ספר לוח פשוט הדגשת ofcultures מגוון froma תינוקות בלבוש המסורתי.הייתי שמח במיוחד לראות תינוק אינדיאני המייצג את ארה"ב ולא רק איזה ילד מנומש במדים בייסבול.Nomatter כמה שונה נראים התינוקות משלך, דבר אחד בטוח: הם כולם מקסימים.אני לא יכול לדמיין ילד של כל גזע לא לגמרי אוהב את הספר הזה. -Kristen