June
02
23:00
ילדים

מותח את פרקי הידות שלך

כפי שכולנו יודעים עד עכשיו , הציפוריםהשחורות החדש .כמו כן , חיל הים הואשחור החדש .לכן ציפורים חיל הים ?נצחון אופנה !
אז יאפשר לנו להפוך אותךלצמידי שרף קריין הכחולמתווית אוסטרלית MadZ יש מסלול .הם זמינים בג'ורג'י - אהבה ,אתר אוזילמעצבים עצמאייםמUndah למטה .( כמו שאומרים . סוג של . ) משהו אומר לי שאני הולך לבלות הרבה זמן באתר זהבשבועות קרובים .כלהצמידים עשויים בכמויות מוגבלות , כמו , אחד או שתיים , כך שאם אתה רואה משהו שאתה אוהב להצמיד את זה מהיר .

לרק 35 $ אוסטרליים - זה 30 דולרים או אמריקאים 165 כתר דני - אתה יכול לקבל את פרקי הידיים שלך השיגו את 2007. גם אם היד האחורית שלך צריכה קצת עזרה .הו , היד האחורית העניות המסכנה שלי .- ליז
[ באמצעות אינדי Fixx ]