June
03
23:00
ילדים

סוף הכינים שאנו מכירים

כמו כל מי אי פעם נזרקמפלגה יודע , אתה צריך כשש פעמים כוסות רבות כמו אורחים .בעיקר משום שמחציתם מקבלת מבוזבזת כאשרהאורחים מקבלים ... טוב , מבוזבז ...ותשכחשחץ כוס מלא היה שלהם אחרי שהם הכניסו אותו למטה.או גרוע מזה , במקום להשאיר אותו לחלוטין , הם שותים ביודעיןמשל מישהו אחר כוס .איכס .
בעיה נפתרה עםכוסות זה Etch .אורחים אוהבים שהפיל את הנייר ומגרד אתציפורן מעל, בסגנון כרטיס לוטו משטח השחור , לתייג המשקאות שלהם .לא יהיה שום שאלה על הכוסשהיאש- או מיהאידיוט שמחזיק במרחק הליכהמהבירה שלו לאחר כשתי לגימותומקבלים אחד חדש .
אה, כן ;סט הקטינים יחפור אותם יותר מדי .חבילה של 3 תריסר היא רק 10 דולריםבזיף המפלגה .- ליז