June
03
23:00
ילדים

ההנאות של בנים

אני אף פעם לא באמת הבנתי את הערך של תינוק אבקה עד שהיה ליילד - אני צריך לומר יותר ?אבל עםתינוק עם עור רגיש , אני לא הולך להתפשר על סתם אבקה .אז זה היה עיתוי מושלם כאשר ג'קימWoodSprite גוף אורגני שלח לי הקו החדש שלה של מוצרי תינוקות לנסות.ג'קי עושה שימוש ברכיבים טבעיים 100% לעשות את מה שאני מכנה כיוםמושלם אבקה ( כל זה לא טלק מפחיד ) .ואני לא יכול לקבל מספיק הברקרם תינוק קסטיליה סבון עשוי עם שמן זית .נהדר עבור פסטה ובקתות של תינוק ?
בהתחשב בעל רגיש חוטמישבדרך כלל יוצא מכל מוצרי יופי מעניק לו הכשרו, אני הולך להצטייד .כל דבר שמקבל אותו מתלהבים משתלט שעת אמבטיה לעתים קרובות יותר זה בסדר מבחינתי . -Kristen