June
04
23:00
ילדים

מטרות אפריל תביא מכבסה Mayhem


עכשיו האביבשהוא כאן , כי רע הכרחי ידועכגשם הספונטני הואבעתיד המיידי שלך .כמובןלילדים שלך , זה לא רע בכלל , רק הכרחי .אחרת איך הם יוכלו לקפוץבשלוליות , להרוס את הנעליים במחיר מופקע שלהם , מכנסיהםאדמה , ובאופן כללי לגרום לנו משוגע?
rainboots Blomma החדשמהנעליים האהובות על וינסנט CMP הוא רקהדבר כדי למנוע ממך את שנת החורף בבית הרחק מכל הדברים רטוביםושלוליות שכאשר השמים מתקדרים .אני אוהב את מוטיב הפרחים מודפסיםבסוג של שני טונים פאנקי , וזה שינוי נחמד מכלrainboots הצבע העיקרי הבהיר בחוץ .למרות שאם זה מודגש שאתה רוצה , לבדוק את מגפי Kurbits האדום או שחור גם כן.בואו נודה בזה , אתה יכול לשיר " גשם , גשם ייעלם ... " כל מה שאתה רוצה זה חודש .זוהי אפשרות טובה יותר .- ליז