June
04
23:00
ילדים

תיק לכל עונה

למה זה שזה מקובל שיש חמש עשרה ארנקים בארון שלך , המשמשים פונקציות ספציפיות מאוד , אבל אז אנשים מסתכלים עליך מצחיקים אם אתה רוצה להירשם לתיק חיתולים יותר מפעם אחת ?לפעמיםבחורה צריכה קצת גיוון.ואין זמן מושלם יותרלשקית חדשה מהיום הראשון של Spring.Forאפשרות קלה אך עדיין פונקציונלית , לבדוק את fantasticbags byJen פורד , בעלי ofJenny Norene .סד מלא של כיסים עם שפע של מקום לכלהתכנים הנדרשים (ועוד יותרלשמירה אלה ) , " תיקי שירות הספורט " אלה הם הדרך המושלמת לומר סיונרהלWinter.I אומר שינוי הוא טוב , גם כאשר הואמגיעלחיתוליםוהשקיות המכילות אותם . -Kristen
שמח היום הראשון של האביב , אמהות מגניבים!