June
05
23:00
ילדים

Girlie הסיכות לפחות העולם של

אפילו tomboys צריך סיכות לשיער ;אחרי הכל , איך אתה אמור לתפוסצפרדע אם השיער שלך שומר נופל לתוך הפנים שלך ?אך למרבה הצער רובם כל כך ... ילדונת .ואז מצאתי את אלה : קטעים שלא מן המניין , בעבודת יד חגב כי הם כל כך מציאותיים , היית נשבע שהם יכולים לקפוץ ישר את ראשו של הילד שלך .מושלםלנעריתשנמנעת להתלבש לטובת שמלה למטה - ללבוש אותם בעת החפירה בעפר או לקחת את הקללהמסלסולים הוורודים .נקודות בונוס
אם הם מקבליםצווחה מתוך סבתאבמפגש המשפחתי הבא .- ג'ולי