June
01
23:00
בבית

לשים אמנות בידיים של הילדים.

כשהגענו המבט הראשון שלנובחנות Mummysam , ידענו מייד להגיש את הבחירה של רכרוכיים תחת עיצוב , כמו גם צעצועים .למה ?ובכן רק להסתכל עליהם.

אמןוהצייר לשעבר סמנתה Cotterill הפכו את כישוריהלרכרוכיים לאחר שילדיםואנחנו רק רפרף מעלהערמומיות .עירוני הלבדוlambswool ממולא מוצג כאן הוא נפלא לילדים עירוניים שאינו יודעים מן אוהב של בתי חווה ( או McMansions ) .ומשאיות המאפייהוקונדיטוריה רכה חנות היו נראים נפלאות לאורךמדף ספרים אם אתה מצליח לשמור את ידיו היצירתי של הילד שלך זה .

בד: 1 , פלסטיק : -28 .- ברכות ליז

לליז C , הזוכה שלגודי Mummysam ממולא !