June
01
23:00
בבית

מזל טוב!

תסתכל סביב באינטרנט עבור הזמנות למסיבת סיום ואתה די תקוע עם וריאציות על נושאי עיצוב שלושה : 1. דיפלומות 2. כובעים 3. גדילים .

אכן יש מבחר של כל האמור לעילבהדפסים זעירים , אבל היינו שמחים לראות גם אפשרויות מתאימות יותרלסיום גן או כיתה בית ספר .כמוהזמנת סיום בית הספר הימים שמוצגת כאן .העיצוב הוא בטוב טעםומתאים לגילואני דווקא מקבל בעיטה מתוך מתוךמקרה הגופן נמוך יותר.

רק יגידאורחי הילד שלך לקח את עוצמה לאחר שהתאהבה בEEהעבודה המוקדמת של קאמינגס .חה .- ליז

להזמין דרך הקישור הזהולחסוך 5 % על כל הרכישות עם קוד COOLMOM