June
01
23:00
בבית

אה צביים

בכל פעם שאני רואה את הילדים של חבר עם מדבקות על הקיר , אני חושב שחולדות , זה מה שהייתי צריך לעשות .במיוחד מאזבשלוש לא ממש , בת הבכורה שלי כבר הביעה את ההעדפות חזקות למדי על מה שיהיהולא יכול להיות מוצג בחדר שלה .

סוכריות אמנויות קיר

על ידי כל החשבונות היאמנהיג העיצובבמדבקות קיר להסרה לילדי חדרים ,והקבוצה החדשה שלהם Deerly האהובה , מלבד היותוקצת משחק מילים , היא סופר חמודה .הוסף אותו לרשימה 'אני רוצהבחנותולקבל את שלךבכמה שבועות , כאשר ספינות .

אני יכול לראות את זה בחדר של תינוק או אפילוtween פאנקי .כשהיא מתעקשת להחליף אותהלשל היום גרסה שלפוסטר סקוט Baio , רק לקלף אותו ולתקוע אותו במקום אחר .אולי עלהפוסטר .- ליז

[ באמצעות ohdeedoh ]

Related Posts