June
02
23:00
בבית

עבור שאל אליס כשהיא 10 רגל גבוהה

תמיד היה לי דבר ללואיס קרול אבל רוב הדפסי אליס שיהיו חמודים ליש החדר של ילדה קטנה מרגיש המאה ה -19 שאינו עולה בקנה אחד עם העיצוב המודרני שלי.אז נתקלתי התה עם ארנבים לבנים להדפיס מאמן (ואמא של שני) לינדזי שהרך וחשבתי אווווו.

עכשיו הבנות היא כוללת לא אליס כשלעצמה - אליס מעולם לא הייתה לי פוני הברנש שאני מכיר - אבל יש לי שגיבורת הסיפורים מרגישה לגבי כל אחד מהם הם.הדפסים כמו בואו נסתכל קטן יותר ונרות כאילו שנכנסת לאמצע סיפור לפני השינה אהוב.וכל הדפסה מבט ייחודי באמת, מאז שהם נלקחו מיצירות אמנות מקוריות לינדזי מרקם טכניקה מעורבות.

רק 15 דולרים כל אחד, אמהות.לתפוס שתיים או שלוש, למסגר אותם, ולהפוך את החדר של הילדה הקטנה שלמקום קסום.- ליז