June
02
23:00
בבית

Cupcake אפייה כספורט תחרותי

כבת שלי מכינהלגן הילדים בסתיו , אני עכשיו לומד שדברים טובים מכירה לאפות לא לזלזל שם.אני הולך צריך לקבל המעשה שלי יחד אם אני רוצה להתחרות עם כמה מיצירות האמנות מצופים ציפוי ראיתי לאחרונהבגיוס כספים ועד הורים .

דרך אחת להשיגאת רגל :Cupcake השליח החכם .לסיים היצירות מסנוורות שלך אז להכניס עד 3 עשרות מהם במנשא הפלסטיק .היה סמוך ובטוחשהם יגיעו בשלום כמעט בלי חותם נייר כסף או בניילון נצמד מסגיר שטוח העליון ניתן למצוא .אתה יכול אפילו להוציאמוסיףולהשתמשהשליח לעוגות ישנות רגילות .קנובאופן מקוון בCupcakes של הגברת ביסלי .

ואז שוב , תמיד יש עוגיות קנויות בשבילי .חושב שהמסוגלת הצעיר יודע את ההבדל ?- ליז

[ תודה, אברש ]