June
03
23:00
בבית

הנייד Rorshack

יש לי חולשה למלאכה הרגישה, משחק מילים רק נועד קטן.אז כמובן כאשר גיליתי חנות Etsy בריטניה לופין מבעל מלאכה לבד מבריק לורה הווארד, כמובן יש לי לחצו שמח.

הסיכות הן יקירי כמובן, אבל אני באמת התעלפתי על מופשט זה הרגיש נייד עשויים 160 חתיכות לחתוך בנפרד יד של הבד המטושטש.ובכן, הם אמורים להיות מופשטים;אבל אני רואה את תכונות טווס או זיתי mod או ביצים הוורודות מטורפות, צד עד שמשי.

כל דיסק הוא דו-צדדי, כך שכל גדיל נראה יפה באופן עקבי כפי שמשתלשל ומתנדנד ברוח האביב מחלון סמוך פתוח.

זה תינוק מזל שמקבל לגדול בהקיץ על צורות אווריריות אלה.מי אמר שצריך להיות מוביילים פיגורטיבי בכל מקרה?ילדי עיר לא מוקדם לדעת מה כבשים או ברווז הוא מ גדיל סליל כפול.- ליז

[באמצעות אינדי Fixx]